Защо да отдадете имота си с Матена Естейт?

Безплатен оглед и оценка

Когато става въпрос за отдаване на имот, Матена Естейт ви предлага безплатен оглед и професионална оценка. Нашият консултант ще прегледа внимателно вашия имот, предоставяйки ви реална наемна цена. Получавате съвети за усъвършенстване на жилището и привличане на подходящи наематели. Вашият консултант следи пазарната активност и ви информира за сделки в сходни имоти.

Вътрешна промоция и лесен достъп до наематели

С Матена Естейт, вашият имот става част от нашата вътрешна информационна система и водещите платформи за недвижими имоти. Това предоставя широк достъп до потенциални наематели. Екипът ни предлага гъвкавост с огледи, с или без ключ, по ваше желание. Вашият консултант води преговори, гарантирайки ви най-изгодната сделка.

Юридическа консултация и сделка без грижи

Екипът на Матена Естейт включва и юридически специалисти, които осигуряват безпроблемното протичане на сделката. Проверка на документи, организация на срещи, и подготовка на договор за наем – всичко е в ръцете на нашите професионалисти. Финалната среща за предаване на ключовете е част от ангажимента на вашето лично консултант от Матена Естейт.

Доверете ни се за успешно отдаване на вашия имот

С Матена Естейт, отдаването на вашия имот се превръща в безгрижен процес. От безплатния оглед и преговорите с наемателите, до създаването на правомерни договори – вашето участие е минимално, а успехът гарантиран. Свържете се с нас днес и нека вашият имот бъде в най-добри ръце.

Ако сте наемател и решите да прекратите договора за наем, трябва да следвате определени стъпки, съобразно условията, заложени в договора.

 1. Писмено предизвестие:
  • Изпратете писмено предизвестие на наемодателя, следвайки предвидената форма в договора за наем.
  • Уведомете го за вашето решение да прекратите наемните отношения и посочете желания от вас срок за напускане на жилището.
 2. Спазване на срока:
  • Съобразете се с посочения в договора срок за предизвестие. Обикновено този срок е 1 месец, но това може да варира.
  • Уверете се, че сте напуснали имота в установения срок, за да избегнете евентуални неудобства или неустойки.
 3. Възможна неустойка:
  • Ако решите да напуснете жилището по-рано от уговорения срок, бъдете готови да заплатите неустойка на наемодателя.
  • Обичайно тази неустойка е равна на един наем, но тя може да бъде определена от предварителните договорености.

Спазвайки тези стъпки и условия, заложени в договора, ще осигурите правилното прекратяване на договора за наем и ще намалите риска от евентуални правни последици.

Да, трябва да плащате данъци върху отдадените под наем имоти. Това е така, защото когато отдавате имот под наем, получавате доход, който е облагаем с данък съгласно чл. 31 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Да, предсрочното прекратяване на договор за наем е възможно съгласно законодателството в България. В Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) не се уточнява минималният срок за сключване на договор за наем, като сроковете и начинът на плащане също са оставени на уредбата между страните.

Според ЗЗД, наемните отношения могат да приключат при изтичане на срока на договора по взаимно съгласие на страните. Въпреки това, предсрочното прекратяване е възможно при изпълнение на определени условия. Лицето, което желае да прекрати договора предварително, трябва да уведоми писмено другата страна, придържайки се към образец, предвиден в самия договор за наем.

Такова писмено предизвестие предоставя ясност и легитимност на предстоящото прекратяване на наемните отношения, съгласно установените правила в законодателството.

Този сайт използва "бисквитки" и други подобни технологии, за да направи преживяването Ви на нашия сайт по-добро.

Send this to a friend