Защо да продадете имота си с Матена Естейт?

Определяне на Оптимална Цена

Когато решите да продадете вашия имот, консултантите на Матена Естейт ще ви предоставят индивидуален сравнителен пазарен анализ. Този анализ е основан на реално сключени сделки във вашия район, предоставяйки информация за реалните ценови нива, търсенето и предлагането. Ще получите ценни насоки как да направите вашия имот по-привлекателен за потенциалните купувачи.

Атрактивна Реклама на Имота

Имотите, които предлагаме се публикуват на нашия уебсайт. Нашата компания разполага със собствен маркетинг отдел, гарантиращ представянето на вашия имот по най-атрактивния начин на ключови места и в големите портали.

Достъп до Голям Пазар

Матена Естейт разполага с голям брой регистрирани купувачи, което значително увеличава вашия шанс за бърза и успешна продажба. Нашите консултанти активно сътрудничат не само със своите клиенти, но и с базата данни на колегите си. Сътрудничим и с другите агенции в страната.

Обратна Връзка и Съдействие при Преговорите

Ежедневно консултантите в Матена Естейт актуализират информацията си за пазара и проследяват движението на офертите. Получавате достоверна обратна връзка, която ви позволява да правите правилни корекции и да постигнете желаната сделка. Професионалистите от нашата компания ще защитят вашия интерес в преговорите с потенциалните купувачи на вашия имот.

Юридическа Консултация и Подготовка на Документи

При нас работят експерти в областта на имотните сделки, гарантиращи контрол върху целия процес. Те се грижат за подготовката на необходимите документи, спестявайки ви ценно време и осигурявайки сигурност на сделката. С Матена Естейт вашият имот е в надеждни ръце.

Предварителният договор за покупко-продажба на недвижим имот е практика, която често се използва, но не е изисквана от закона и представлява доброволна уговорка между страните. Обикновено се подписва с цел да осигури бързо и безпроблемно сключване на сделката, като гарантира устойчивостта на интересите на и двата участника.

Важно е да се отбележи, че предварителният договор предоставя основно сигурност за всяка от страните, като изразява техните сериозни намерения. Той обаче не поставя твърде конкретни и стриктни параметри на предстоящата сделка, което позволява на страните да запазят определена гъвкавост и преговорен контрол в процеса на приключване на сделката.

Пазарната цена на даден имот в България се определя чрез пазарна оценка, която се извършва от лицензирани оценители. Тези специалисти вземат предвид редица фактори, включително местоположение, размер, състояние и цени на подобни имоти в района. Пазарната оценка има за цел да предостави приблизителната стойност на имота, отразявайки текущите условия на пазара на недвижими имоти. Този процес помага на собствениците и потенциални купувачи да получат реалистична представа за стойността на имота в даден момент.

За да направите дарение на имот в България, трябва да следвате определени стъпки. Ето какво включва процедурата:

 1. Подготовка на Документация: Първата стъпка е подготовката на необходимите документи. Това включва дарителски договор и други свързани документи, които ще бъдат използвани при процеса на дарение.
 2. Посещение на Нотариус: Процедурата се провежда пред нотариус в областта, където се намира имотът. Нотариусът осигурява правно обезпечение на дарението и удостоверява подписите на страните.
 3. Вписване на Дарението в Регистъра на Недвижимите Имоти: След успешното приключване на дарителската процедура, е важно да се впише дарението в Регистъра на Недвижимите Имоти. Това може да включва промени в документацията, като например заличаване или вписване, и трябва да се извърши в съответната служба по вписванията.
 4. Следване на Указания от Съдията по Вписванията: Ако има необходимост от промени в документацията, следва да се следват указанията на съдията по вписванията. Този процес може да включва представяне на допълнителни документи и изпълнение на изискванията, установени от съдията.

Процедурата по дарение на имот включва нотариално заверени документи и последваща вписване в Регистъра на Недвижимите Имоти, което е от съществено значение за законната промяна на собствеността.

За да се установят границите на имот в България, собствениците могат да предприемат искане за установяване на граници. Този процес се прилага, когато границите не са определени или когато има спор между съседи относно заеманията на земята. За подаване на иск е необходимо доказване на правата на собственост от двете страни, а при нужда може да бъде назначено и експертно лице.

Процедурата включва следните стъпки:

 1. Подаване на Иск: Собствениците, желаещи да установят границите на своите имоти, подават иск пред съд.
 2. Проверка на Документация: Съдът преглежда представената документация от страните, включително актове за собственост и други релевантни документи.
 3. Назначаване на Експертно Лице: При необходимост съдът може да назначи експертно лице, което ще извърши теренни измервания и ще предостави становище относно границите.
 4. Решение на Съда: Съдът взема решение, утвърждаващо границите на имота. Това решение става част от официалната регистрация на имота.

Процесът по установяване на граници предоставя правна рамка за разрешаване на спорове относно имотите и осигурява яснота относно границите на всяко собственостно право.

Прехвърлянето на собствеността над недвижимо имущество изисква извършването на няколко основни стъпки. Ето кои са те:

 1. Подготовка на Документация: Преди прехвърлянето на имота, необходимо е да се подготвят всички необходими документи. Това включва нотариален акт или договор за покупко-продажба, данъчна оценка, скица на имота и удостоверение за липса на тежести.
 2. Подписване на Документите: След като документацията е подготвена, страните подписват нотариалния акт или договора за покупко-продажба. Този документ официално удостоверява прехвърлянето на собствеността.
 3. Извършване на Плащания: В рамките на сделката се извършват всички необходими плащания, включително цената на имота и свързаните такси и сборове.
 4. Финализиране на Сделката пред Нотариус: Сделката се финализира пред нотариус. Нотариусът удостоверява подписите на страните, проверява валидността на документите и удостоверява сделката.
 5. Вписване в Регистъра на Недвижимите Имоти: След успешното приключване на сделката, новият собственик трябва да впише промените в Регистъра на Недвижимите Имоти. Това официално регистрира прехвърлянето на собствеността.

Тези стъпки осигуряват законното и правно обезпечено прехвърляне на собствеността над недвижимия имот.

Този сайт използва "бисквитки" и други подобни технологии, за да направи преживяването Ви на нашия сайт по-добро.

Send this to a friend