Общият обем на инвестициите в недвижими имоти в България през третото тримесечие е достигнал близо 150 млн. евро, от които 84 млн. евро са активи, генериращи приход, сочат данни на консултантската компания Colliers International.

Възвръщаемостта в различните сегменти на инвестиционния пазар у нас остава стабилна. Тя достига 7,75% за офиси и търговски площи, 7,5% за индустриални имоти и 4% за жилища.

В сегмента на офис площите средните наемни нива в столицата също се запазват. Те са 14 евро на кв.м на месец за офиси клас А и 10 евро на кв.м на месец за клас Б. В активен строеж са 269 900 кв.м офис площи. Брутно усвоените площи са 78 500 кв.м, а делът на незаетите пространства е 12,7% при офиси клас А и 13,4% – при клас Б.

При гъвкавите офиси в София средният наем на фиксирано бюро достига 180 евро на кв.м на месец, а на споделено – 150 евро на кв.м на месец. Съществуващото предлагане възлиза на 82 200 кв.м, а нови 9850 кв.м се очаква да бъдат допълнително предложени на пазара. Броят на операторите на гъвкави работни пространства е 64, като те предлагат общо 8640 работни места. Общият фонд на гъвкавия сегмента, съпоставен към този на стандартните офиси клас А и Б, е 3,5%.
За разлика от наемите на офиси, които са останали непроменени през третото тримесечие, наемните нива при индустриалните имоти са нараснали през същия период и достигат средно 5,25 евро на кв. м на месец за имоти клас А и 3 евро на кв. м на месец за клас Б. Съществуващото предлагане включва 1 334 800 кв.м завършени площи и 117 100 кв.м в строеж. Брутно наетите пространства са 38 800 кв.м, а незаетите са с увеличен дял от 4,3% спрямо предходното тримесечие.

Наемните цени на площи в моловете също са регистрирали ръст през третото тримесечие и вече достигат 40 евро на кв.м на месец. Същата тенденция се наблюдава и при главните търговски улици, където индикаторът достига 56 евро на кв. м на месец. Ритейл парковете запазват наемите си на 10 евро на кв.м на месец. Не се планират нови проекти в сегмента на търговските центрове, а при парковете 7900 кв.м са в процес на строеж. Делът на свободните площи намалява, като при шопинг моловете той е 3,6%, при главните търговски улици е 1%, а при ритейл парковете е под 1%.

Жилищата от висок и средно висок клас, които се предлагат на пазара в София, възлизат на 15 000, а в процес на изграждане са нови 5060. Средните офертни цени за продажба на апартамент с две спални са между 180 000 – 230 000 евро, за редова къща – 320 000 – 450 000 евро, а за самостоятелна – над 486 000 евро. Наемът на апартамент с две спални варира в диапазона от 1000 – 1300 евро на месец, а за къща надхвърля 2150 евро на месец.